Feestelijke opening ’t Centrum

Vrijdag 9 september 2022

PROGRAMMA

  • 16h30 – 18h30: Rondleidingen doorheen het nieuw gebouw (vooraf inschrijven)
  • 18h30: Ontvangst
  • 19h00: Welkomstwoord
  • 19h30: Feestelijke receptie
  • 01h00: Voorziene einde

Nood aan een tip voor een attentie? Zie beneden.

LET OP

U bent persoonlijk uitgenodigd. De inschrijvingslink mag niet doorgestuurd worden aan andere personen. Dank alvast.

INSCHRIJVING

CAPTCHA afbeelding

Dit helpt spam te voorkomen, dank U.

Wil u ons succes wensen met een attentie? U doet ons het meest plezier met een vrijblijvende gift aan Cunina.

Cunina is een onafhankelijke ngo die in haar zeven partnerlanden ijvert voor een betere toegang tot kwalitatief onderwijs, onafhankelijk van politieke, religieuze of maatschappelijke overtuigingen. Dankzij de financiële steun van peetouders en partnerbedrijven kunnen kansarme kinderen uit Brazilië, de Filipijnen, Haïti, Nepal, Oeganda, Zuid-Afrika en Peru op dagelijkse basis naar school gaan.

Om de kwaliteit van het onderwijs in de partnerlanden te verbeteren, investeert Cunina in duurzame projecten. Cunina zet ook in op educatieve projecten, zoals het bouwen van scholen, inrichten van vakopleidingen en heel wat andere realisaties die vormgeven aan dat kwalitatief onderwijs en opportuniteiten creëren voor de hele gemeenschap.

Cunina is er rotsvast van overtuigd dat onderwijs de sleutel naar een betere toekomst is. Wie onderwijs kan volgen, kan een beroep leren. Dat betekent evenveel als een weg uit de vicieuze cirkel van armoede. Voor Cunina is niet alleen de toegang tot onderwijs belangrijk, maar ook de kwaliteit ervan. Onderwijs is noodzakelijk voor individuele en maatschappelijke ontplooiing en leidt tot duurzame ontwikkeling.

Consortiumpartner Beneens is sinds 10 jaar nauw betrokken bij Cunina. Zo gaat de opbrengst van hun recyclagepark naar een ontwikkelingsprogramma voor jonge schrijnwerkers in een schooltje in Eshowe in Zuid-Afrika en ondersteunen zij de opleiding van 14 kinderen in kader van een peterschapsproject.

Sarah Theeuws, West Architectuur, ging in 2019 op inleefreis naar Zuid-Afrika en kon ervaren welke impact Cunina heeft en op welke manier de giften ingezet worden.

Rekeninginformatie:

Cuninahuis Geel
Retieseweg 77
2440 Geel
IBAN: BE29 2300 3660 2564
Mededeling: feest ‘t centrum

Er wordt een fiscaal attest afgeleverd voor giften vanaf 40€. Je kan daarvoor een belastingvermindering van 45 % krijgen. Concreet: als jij 100€ stort, dan krijg je een belastingkorting van 45€.